Lieke Kraal
Verzorgende-IG
06 81 41 58 93 | Apeldoorn | l.kraal@chello.nl

Privacy verklaringLieke Kraal Verzorgende-IG,
gevestigd aan Bronsgietersdonk 703
7326JV Apeldoorn,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.liekekraal.nl
Bronsgietersdonk 703
7326JV Apeldoorn
mobiel: 06-81415893
email: l.kraal@chello.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Lieke Kraal Verzorgende-IG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Lieke Kraal Verzorgende-IG verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Lieke Kraal Verzorgende-IG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een Zorgovereenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Lieke Kraal Verzorgende-IG verwerkt persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Lieke Kraal Verzorgende- IG verwerkt gegevens over uw gezondheid, om optimaal zorg te kunnen verlenen.

Lieke Kraal Verzorgende-IG vraagt altijd uw toestemming voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lieke Kraal Verzorgende-IG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Lieke Kraal Verzorgende-IG gebruikt de volgende computerprogramma's:

 • Factuurdesk - Facturen maken
 • Outlook - E-mailen
 • AVG (betaalde Versie)- Virusscanner
 • 7-Zip - Documenten worden versleuteld met een wachtwoord

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lieke Kraal Verzorgende-IG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Personalia:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Adres:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
BSN:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Woonplaats:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Telefoonnr.:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Geboortedatum:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Zorgdossier:Bewaartermijn: zolang als wettelijk verplicht. 15 jaar
Bankrekeningnr.:Bewaartermijn: zolang de zorgovereenkomst duurt
Facturen van verleende diensten:Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Verplichting Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Lieke Kraal Verzorgende-IG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend in opdracht van de cliƫnt indien dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst.
Lieke Kraal Verzorgende-IG vraagt altijd uw toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Lieke Kraal Verzorgende-IG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar l.kraal@chello.nl.

Lieke Kraal Verzorgende-IG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Lieke Kraal Verzorgende-IG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met l.kraal@chello.nl.
Lieke Kraal Verzorgende-IG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner
 • Afsluitbare dossierkast
 • PC met wachtwoord
 • Externe harde schijf voor back-up gegevens beveiligd met wachtwoord
 • Documenten beveiligd met wachtwoord (7-Zip)
 • Papierversnipperaar
 • Factuur desk met eigen privacyverklaring

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 13 Mei 2018 door Lieke Kraal Verzorgende - IG

Lieke Kraal

verzorgende-ig

Apeldoorn
06 81 41 58 93
Email: l.kraal@chello.nl
"Complementaire zorg voor thuis en binnen de instelling."

Ervaring

Sinds Juli 2007 ben ik gediplomeerd verzorgende-ig

Deskundigheid

Dementie, Complementaire Zorg, Palliatieve zorg, Terminale zorg